اعضای هیات تحریریه

با سلام و احترام حضور اعضای هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر، خواهشمند است در صورت معرفی داور/داوران مربوط به مقاله/مقالات قابل مشاهده، پیشنهاد/پیشنهادات خود را به سامانه ارائه نمایند./س

با تشکر: مدیر سامانه

اعضای هیات تحریریه
مریم صف آرا
مریم صف آرا عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

روانشناسی

پرویز ضیائیان فیروزآبادی
پرویز ضیائیان فیروزآبادی ندارد

تکنولوژی سنجش از دور

علی اکبر مسعودی
علی اکبر مسعودی ندارد

ژنتیک مولکولی (جانوری)

آذرخش مکری
آذرخش مکری ندارد

روان پزشکی

 • -
 • research178gmail.com
 • 021-73046556
 • h-index: استادیار 14
ستار پروین
ستار پروین ندارد

جامعه شناسی مسائل اجتماعی

 • -
 • deapolice.ir
 • 021-73046556
 • h-index: استادیار 7
محمد زندی
محمد زندی ندارد

بیوتکنولوژی دامی

 • -
 • mz1075yahoo.com
 • 021-73046556
 • h-index: استادیار 4
شهربانو عریان
شهربانو عریان ندارد

بیولوژی

 • -
 • sh_oryankhu.ac.ir
 • 021-73046556
 • h-index: استاد رتبه 44