اعضای هیات تحریریه

با سلام و احترام حضور اعضای هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر، خواهشمند است در صورت معرفی داور/داوران مربوط به مقاله/مقالات قابل مشاهده، پیشنهاد/پیشنهادات خود را به سامانه ارائه نمایند./س

با تشکر: مدیر سامانه

اعضای هیات تحریریه

مریم صف آرا

روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

safara_maryam@yahoo.com
safara_maryamyahoo.com

h-index: 4  

پرویز ضیائیان فیروزآبادی

تکنولوژی سنجش از دور ندارد

Zeaiean@khu.ac.ir
rsgis1000yahoo.com
021-73046556

h-index: دانشیار 22  

علی اکبر مسعودی

ژنتیک مولکولی (جانوری) ندارد

masoudia@modares.ac.ir
aliakbarmasoudiyahoo.co.in
021-73046556

h-index: استادیار 5  

آذرخش مکری

روان پزشکی ندارد

-
research178gmail.com
021-73046556

h-index: استادیار 14  

ستار پروین

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ندارد

-
deapolice.ir
021-73046556

h-index: استادیار 7  

محمد زندی

بیوتکنولوژی دامی ندارد

-
mz1075yahoo.com
021-73046556

h-index: استادیار 4  

شهربانو عریان

بیولوژی ندارد

-
sh_oryankhu.ac.ir
021-73046556

h-index: استاد رتبه 44