راهنمای نویسندگان

ثبت نام و ارسال مقاله:

ورود  به سایت فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر از طریق درج عنوان نشریه در بستر اینترنت و ثبت نام از طریق منوی مربوطه

اصول کلی تدوین مقاله (روش 1)

1- این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود.

2- مقاله نباید در مجلات داخل کشور به چاپ رسیده ویا همزمان برای چاپ در نشریه داخلی دیگری ارسال شده باشد .

3-مقاله صرفاً جنبه تحقیقاتی و علمی داشته و مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است .

4- مقاله ارسال شده توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرارخواهد گرفت و فصلنامه در اصلاح دستوری و ویرایشی مختار است.

نحوه تدوین مقاله:

مقاله باید به زبان فارسی روان نگارش شود و فاقد هرگونه اشکالات املائی یا نگارشی باشد.مقالات بایستی بر روی کاغذ A4 بصورت یک رو،با استفاده از نرم افزار Word2007 ،فونت B lotus با اندازه 14 و با فاصله سطر 1/5 سانتیمتر تایپ شوند.

قالب مقاله:

در صفحه اول باید عنوان مقاله، نام و نا م خانوادگی نویسنده/ نویسندگان با رعایت الویت، درجه علمی، آدرس دقیق نویسندگان، سمت و مرتبه علمی، نشانی، شماره تلفن،آدرس و پست الکترونیکی، دورنگار، کدپستی، تلفن همراه مؤلف اصلی(فردی که برای مکاتبات اصلی مسئولیت دارد) و تاریخ ارسال مقاله درج گردد.

چکیده مقاله:

چکیده فارسی و انگلیسی باید خلاصه ای از مقاله باشد و پس از مقدمه کوتاه هدف از تحقیق، روش تحقیق، یافته ها ونتیجه گیر یها را به طور اختصار بیان نماید(حداقل100 کلمه و حداکثر 250 کلمه)

این نکته برای چکیده انگلیسی نیز صادق است. در پایان چکیده باید حداقل 3 الی 5 واژه کلیدی که در مقاله به کار رفته بعنوان کلید واژه ارائه گردد(چکیده و کلید واژه های انگلیسی باید ترجمه بخش فارسی باشد).

مقدمه:

مقاله باید ضمن بیان هدف و مسئله مورد تحقیق، حاوی خلاصه ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر در چند سال اخیر همراه منابع و مأخذ آنها و ذکر فرضیه های تحقیق باشد، لازم به یادآوری است که نباید در مقدمه داده ها و یا نتیج هگیری گزارش شود.

روش شناسی تحقیق:

روش تحقیق باید شامل شرح دقیق طرح پژوهش، جامعه نمونه آماری، انداز هگیری و روش شناس و روش اندازه گیری به نحوی که قابل تحلیل و تکرار باشد.

یافته های تحقیق:

در این بخش که شامل یافته های کامل پژوهش که به صورت جدول و نمودار و توضیح پیرامون مهم ترین بخش های یافته ها است ارائه می شود.

بحث و نتیجه گیری:

بحث و نتیج هگیری شامل شرح نکات مهم یافته ها، مقایسه آن با یافته های دیگر و توجیه و تفسیر موارد مشترک و مواد اختاف و بیان کاربردهای احتمالی یافته ها و نتیجه گیری می باشد.

منابع:

منابع متن باید داخل کروشه و با شماره های ترکیبی ارائه شوند .

الف) منابع فارسی

کتاب: نام و نا مخانوادگی، نام نویسنده/ سال انتشار/عنوان کتاب/ نام مترجمین/ نام ناشر/ محل انتشار.

مقاله: نام نا مخانودگی، نام نویسنده/ سال انتشار/ عنوانکامل مجله/ دوره/ شماره/ جلد/ شماره صفحات.

ب)منابع انگلیسی

کتاب: نام و نا مخانوادگی، نام نویسنده/ سال انتشار /عنوان کتاب/نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان/ شمارهچاپ/ شهر محل چاپ/ ناشر/ شماره صفحه

مقاله: نام نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان/ سالانتشار/ نام کوتاه شده مجله / شماره مجله/ شماره صفحه.

 

 

 

 تدوین مقالات یا برگردان پژوهشهای خوب به مقاله های قابل چاپ (روش 2)

 

در طول سال های انتشار فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، کم و بیش شاهد دریافت مقاله هایی بوده ایم که بعضاً گزارش پژوهشهای بنیادی و یا کاربردی خوب بوده اند. با این وجود بسیاری از این مقاله ها کمتر با استانداردهای شکلی و محتوایی مقاله های قابل چاپ در مجلات علمی- پژوهشی انطباق داشته اند. در اینجا قصد داریم به این نکته اشاره نماییم که چگونه پژوهشگران و نویسندگان می توانند کارهای پژوهشی خود را به مقاله های قابل چاپ تبدیل کنند. با فرض اینکه یک مقاله از لحاظ نظری و یا روش شناسی کم نقص باشد زمانی برای چاپ مناسب است که ماهرانه نوشته شده باشد. در این نوشته به برخی از ویژه گی های شکلی و محتوایی مقاله های قابل چاپ اشاره می شود:

 

عنوان مقاله

 

عنوان مقاله باید بتواند محتوای مقاله را به ذهن خواننده منتقل کند. بنابراین بهتر است عنوانی پیچیده و طولانی که ممکن است خواننده را سردرگم کند. برای مقاله خود انتخاب نکنید. عنوان باید بیانگر متن اصلی مقاله باشد و در صورت لزوم قلمرو زمانی و مکانی پژوهش را نشان دهد. بی تردید عنوانی که نشان می دهد مقاله شما حرف تازه ای برای گفتن دارد تاثیر مثبتی بر خوانندگان می گذارد.

 

چکیده

 

چکیده مقاله باید به گونه ای نوشته شود که تاثیر مثبتی بر خوانندگان و بخصوص داوران مقاله داشته باشد. داوران اغلب پس از خواندن چکیده درباره مقاله و مهارتهای نویسنده آن قضاوت می کنند. در واقع چکیده خلاصه دقیقی از یک مقاله پژوهشی است و باید بتواند به ترتیب هدف، روش و یافته های پژوهش را ارایه دهد. ممکن است قبل از بیان هدف ناچار شوید در چند جمله کوتاه به پیشینه و اهمیت موضوع اشاره کنید.

 

در چکیده به روش پژوهش اشاره می شود اگر پژوهش شما تجربی (Empirical) است، توصیف کوتاهی از طرح پژوهشی آن ارائه دهید؛ اگر نظریه آزمایی می کنید، بنویسید چگونه فرضیه ها را آزمون می کنید و اگر مقاله مروری است، بنویسید چه رویکردی برای مرور ادبیات بکار می برید. در اینجا باید در یک یا دو جمله درباره جامعه آماری، شیوه نمونه برداری و روش یا روشهای گردآوری داده ها بنویسید. در انتهای چکیده بهتر است به نتایج پژوهشی و کاربرد آنها بپردازید و بنویسید چه سهمی در پیشرفت نظری دانش رشته داشته اید و این که چه کمکی به رفع مشکلات آموزشی بویژه در حوزه علوم انتظامی کرده اید. در بخش پایانی چکیده به مفاهیم کلیدی اشاره کنید (حداکثر 5 کلید واژه). اینها اغلب نشانگر نکات مهم مقاله اند و می توان برای جستجو از آنها استفاده کرد. توجه داشته باشید که چکیده نباید از نصف صفحه بیشتر باشد.

 

مقدمه

 

مقدمه از نظر ساختار، محتوا و درازا در مقاله های مختلف می تواند متفاوت باشد. هدف از نوشتن مقدمه ارایه چارچوبی برای راهنمایی خوانندگان مقاله است. بنابراین باید بتواند درباره ماهیت مساله مورد مطالعه خود و اهمیت آن و اینکه نویسنده می خواهد با چه رویکردی موضوع را بررسی کند مطالبی ارایه دهد. اگر دیدگاه نظری خاصی دارید بهتر است آن را در مقدمه مطرح کنید و باید بنویسید ویژگی منحصر به فرد پژوهش شما چیست. و چه تفاوتی با پژوهشهای انجام شده قبلی دارد؟ همچنین اگر از روش یا روشهای پژوهشی جالبی استفاده کرده اید می توانید در حد یک پاراگراف کوتاه به آن اشاره کنید. توجه داشته باشید دوران مقاله ها ترجیح می دهند مطالب هر بخش را در همان بخش پی گیری کنند. بنابراین از تکرار مطالب پرهیز کنید. مقدمه مقاله نباید از دو صفحه طولانی تر باشد. بهتر است مقدمه را با جمله ای درباره هدف مقاله به پایان ببرید و به خاطر داشته باشید مجدداً‌ در بخش بحث به هدف مقاله اشاره خواهید کرد. همچنین لازم به تذکر است که مقاله نباید با رویکرد پایان نامه نویسی تدوین گردد. لذا طرح موضوع، بیان مساله، نوآوری تحقیق و نیز اهمیت و هدف باید همگی بطور تلویحی در مقدمه آورده شود. در ضمن ارائه سئوالات تحقیق فقط در صورتی مجاز است که تحقیق از نوع کیفی و اکتشلفی باش. لذا مقالات با رویکرد کمی صرفا باید به فرضیه های تحقیق اشاره و تاکید نمایند (بدون ذکر سئوالات). برای چگونگی تدوین فرضیه ها به قسمت بعدی (مبانی نظری) توجه نمایید.

 

مبانی نظری

 

در این بخش بهتر است تعیین کنید از ارائه نظریه چه هدفی دارید. آیا می خواهید دامنه نظریه موجود را گسترش دهید. به عبارت دیگر قصد دارید به آزمون نظریه بپردازید؛ آیا می خواهید رویکردهای مختلف نظری به یک مسئله را مقایسه می کنید، یعنی همگرایی ها و واگرایی های نظری در مورد یک مسئله را پی می گیرید یا قصد دارید پدیده ای شناخته شده ای را در بستر سازمانی خاص مطالعه کنید. به هر حال خواننده باید بداند سهم نظری بالقوه شما در مقاله چیست؟ این موضوع به خصوص در مقاله های مروری مهم است.

 

برای ارایه نظریه های پیچیده که در برگیرنده متغیرهای مستقل، وابسته، میانجی و مداخله گرند می توانید از شکل (مدل مفهومی) استفاده کنید و در متن مقاله درباره متغیرها توضیح دهید. می توانید شماره های فرضیه ها را بر روی فلش های شکل (مدل) بنویسید تا خواننده بهتر بتواند بحث نظری شما را دنبال کند.

 

روش مطلوب برای ارائه فرضیه های مقاله آن است که بجای آنکه در انتهای بخش مبانی نظری در یک فهرست بلند آورده شوند در پی هر پارگرافی که مبانی نظری (بر اساس مرور ادبیات و پیشنه تحقیقات قبلی) مربوط به آنها ارائه می شود مطرح شوند بدین ترتیب خواننده بهتر می تواند رابطه میان مبانی نظری و فرضیه ها را پی گیری کند. و در انتها در صورت وجود مدل مفهومی حاصل از فرضیه ها، شکل مورد نظر را ترسیم و ارائه نمایید.

 

روش

 

به دلیل تنوع استراتژی های گوناگون، نظم واحدی را نمی توان به عنوان روش برای مقاله ها توصیه ها کرد. با این وجود بهتر آن است که بخش روش را با توصیف جامعه آماری و نمونه ها آغاز کنید. سازمانها یا گروه ها یا کارکنانی که داده ها در مورد آنها جمع آوری می شود کدامند؟ این بخش را با جزئیات بیشتری ارائه دهید و تا جائیکه فضا اجازه می دهد درباره جامعه آماری پژوهش بحث کنید. به خواننده کمک کنید دریابد نمونه در برگیرنده کدام سازمان، گروه یا افراد است و آنها را چگونه انتخاب کرده اید. گام بعدی این است که بطور روشن بنویسید ابزار گردآوری داده ها کدامند. آیا آنها را در یک مقطع زمانی یا در مقاطع زمانی مختلف گردآوری کرده اید؟ ابزارهای اندازه گیری متغیرها را به ترتیب برای متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و میانجی شرح دهید.

 

در مورد مقاله های مروری که در آنها تاکید بر تحلیل پژوهشهای دیگران است و هدف تدوین فرضیه جدید، چارچوب مفهومی و یا مدل است کماکان نیازمند بحث روش شناسی هستید. در این نوع مقاله ها ناچارید به تفصیل درباره معیارهای انتخاب پژوهش ها بحث کنید. کار دیگری که بهتر است انجام دهید این است که نشان دهید چگونه پژوهش هایی را که تحلیل کرده اید شما را به یافته های جدید رهنمون کرده است.

 

در مورد پژوهش های کیفی که از روش هایی چون مصاحبه کیفی (unstructured)، مشاهده مشارکتی و نظایر آن استفاده می کنید، روش پژوهش باید در برگیرنده جزئیات و چگونگی اجرای پژوهش شما باشد. در این نوع مقاله ها، نویسندگان اغلب در پی مباحث نظری به توصیف جزئیات اجرای پژوهش می پردازد و درباره تجربه ای که در طول فرآیند اجرای پژوهش داشته اند بحث می کنند.

 

در این قسمت باید همچنین چنانچه برای متغیر ها و شاخص های مرتبط به آن ها از سایر منابع بهره جسته اید در قالب جدولی به متغیر هاو شاخص های آنها و نیز منبع یا منابع اخذ آنها متذکر شوید. و نیز به توضیح روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده های خود بپردازید.

 

 

 

یافته ها

 

تحلیل یافته ها در پژوهشهای مختلف یکسان نیست. نویسندگانی که می خواهند اثرات تعاملی را ارایه کنند بهتر است آن را در نموداری نمایش دهند. نویسندگانی که از رگرسیون چند متغیره استفاده می کنند بهتر است به این نکته نوجه کنند که داوران مقاله ها ترجیح می دهند تحلیل یافته ها در برگیرنده متغیرهای کنترل، متغیرهای مستقل و اثرات تعاملی باشد. بهتر است یافته ها را با فرضیه ها ربط دهید و بنویسید کدام یافته به کدام فرضیه مرتبط است. شیوه مناسب آنست که شماره فرضیه را داخل پرانتز مقابل متغیرهای مستقل، وابسته یا میانجی بنویسید. نویسندگانی که داده های کیفی را تحلیل می کنند بهتر است درباره چگونگی کدگذاری، استخراج طبقه ها و روایی توافق توضیح دهند. به نویسندگان توصیه می شود خود را درگیر تحلیلهای پیچیده نکنند چون این کار ممکن است آنان را از تحلیلهای اصلی مقاله باز دارد. درباره اهمیت یافته ها بنویسید؛ تحلیلهای روشن و مستقیم را ارائه دهید و در صورت لزوم تحلیل های تفصیلی و اطلاعات آماری را که برای تایید یافته ها ضروری است مطرح کنید. توجه داشته باشید ارایه اطلاعات آماری بصورت جداول، نمودارها یا شکل ها برای درک بهتر مطالبی است که قبلا توصیف شده اند. بنابراین کثرت آنها در یک مقاله، نه تنها مفید نیست بلکه از جذابیت مقاله شما می کاهد.

 

بحث و نتیجه گیری

 

این بخش مهمترین بخش مقاله است زیرا باید به یک جمعبندی برسید و تصویری کلی از کار پژوهشی خود ارایه دهید. در این بخش باید نشان دهید سهم شما در این پژوهش چه بوده است؟ چه چیزی به دانش یا شناخت ما از مسئله افزوده است و چرا یافته ها به این شیوه استخراج شده اند؟

 

نکات عمده ای که اغلب در این بخش آورده می شود

 

شرح مختصری از یافته های اصلی پژوهش و تفسیری از یافته های اصلی و جنبی، و تطابق و مقایسه آن ها با مبانی نظری و تحقیقات قبلی.

 

 پیشنهادها

 

در این قسمت بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق باید به ارائه پیشنهاد های خود که صرفا بر امده از سئوالات (در تحقیقات کیفی) و یا فرضیه ها (در تحقیقات کمی) است توضیح کامل داده و از مباحثی که خارج از حیطه مطالعه و نتایج تحقیق شما می باشد پرهیز نمایید.

 

سایر موارد لازم در این قسمت عبارتند از:

 

  • بحث درباره محدودیت های پژوهش. (موضوع این محدودیت ها مشکلات بر سر راه پژوهش مثل برنگشتن پرسشنامه ها و یا ممانعت از ورود به سازمان برای کسب اطلاعات نیست. محدودیت های پژوهش بهتر است به مشکلات روایی درونی و بیرونی پژوهش اشاره کند).
  • رهنمودهایی برای پژوهش های آتی.

 

 

 

چند نکته مهمدیگر:

 

اگر زبان مقاله روان نباشد، داوران از خواندن آن سر باز می زنند. بنابراین توصیه می شود مقاله را از نظر زبان فارسی ویرایش کنید. نکته دوم رعایت استانداردهای شکلی مقاله ها است. این استانداردها شامل تعداد صفحات مقاله، فونت های مورد استفاده، شیوه ماخذ نویسی در داخل متن و فهرست منابع است. نکته سوم اطمینان از کیفیت مقاله است. در پایان می توانید کیفیت مقاله خود را با طرح چند سئوال ارزیابی کنید: آیا مقاله به دانش موجود چیزی افزوده است و یا به حل مشکلات و یا ارتقاء کارکردهای سازمانها کمک می کند؟ آیا استدلال ارایه شده در مقاله به اندازه کافی متقاعد کننده است؟ آیا موضوع مقاله در زمان حال مورد علاقه پژوهشگران می باشد؛ مباحث جاری را توسعه می دهد و انگیزه برای بحث های جدید فراهم می کند؟
رعایت جنبه های شکلی و محتوایی مقاله ها که در بالا به آنها اشاره شد شانس پذیرش و بازنگری مقاله های شما را افزایش می دهد. با این وجود تصمیم داوران به پذیرش مقاله برای بازنگری یا رد آن تا حدودی به قضاوت آنان در مورد توانایی های شما برای انجام اصلاحات بستگی دارد.

 

 

 

سایر نکات عمومی در تدوین مقاله

 

اصل مقالات به صورت تایپ‏شده با نرم افراز Microsoft Office Word ویرایش 2010 یا 2007 باشد.

 

مقالات نباید قبلاً در مجلات دیگر یا مجموعه مقالات کنفرانس‏ها چاپ یا برای این هدف ارسال شده باشند.

 

حجم مقاله نباید بیش از 20 صفحه (شامل فرم مشخصات نویسنده، چکیده، پی‌نوشت‏ها و فهرست منابع، جداول و شکل‌ها و پیوست‌ها) باشد.

 

متن فارسی با استفاده از فونت میترا (B Mitra) شماره 14 و متن لاتین با فونت (Times New Roman) شماره 12 با حاشیه 5/2 سانتی بر روی کاغذ قطع وزیری (5/16 در 5/23) باشند.

 

از ذکر واژگان غیر فارسی که برابر فارسی رسا دارند خودداری شود. چنانچه واژه‏ی متداول فارسی وجود نداشته باشد با دادن شماره در بالای واژه‏ی استفاده‏شده، برابر لاتین آن در پی‏نوشت آورده شود.

 

متن اصلی مقاله با مقدمه و بیان هدف شروع می‏شود و به بحث و نتیجه‏گیری و پیشنهادها در پایان مقاله ختم می‌شود.

 

برای ذکر منابع داخل متن به صورت زیر عمل شود (روش APA ویرایش پنجم).

 

نقل قول غیرمستقیم:

 

نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار)؛ مثال: (Gould, 1989) یا (Gould & Brown, 1989)
در صورتی که اثری دارای بیش از 2 نویسنده است، در نقل قول اسم نویسنده اول را ذکر کنید و بعد از et al. برای منابع لاتین و از "و دیگران" برای منابع فارسی استفاده نمایید. مثال (Bell et al., 2003)

 

اما باید نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان در بخش فهرست منابع بطور کامل ذکر گردد.

 

 

 

نقل قول مستقیم:

 

-       در نقل قول مستقیم همیشه نام نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار و شماره‌ی صفحه در متن ذکر شود و متنی که به طور مستقیم نقل قول شده در گیومه قرار بگیرد. مثال: (Gould & Brown, 1989, p. 19)

 

-     جداول، شکل‌ها، نمودارها و پیوست‏ها حتی الامکان به اختصار ارایه شوند. ذکر شماره، عنوان و مأخذ برای جداول، شکل‌ها و نمودار‌ها ضروری است.

 

-     نقل قول‌های مستقیم در حد یک پاراگراف یا بیشتر با قلم ایتالیک و از سر سطر شروع شود. نقل قول‌های کوتاه در داخل گیومه قرار گیرد.

 

-     محل مناسب برای یادداشت‌ها، توضیحات و معادل‌ها زیر عنوان (پی‏نوشت‌ها) و در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع است. لطفاً از زیرنویس استفاده نشود.

 

شیوه‏ی استناد کردن
فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا به شرح زیر ارایه شود:

 


الف- کتاب فارسی
تألیف: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل چاپ: ناشر.

 

ترجمه: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. نام مترجم. محل چاپ: ناشر

 

ب- کتاب انگلیسی

 

از روش APA، ویرایش پنجم استفاده شود:

 

Author, A. A. (Year). Title of work. Location: Publiher.

 

مثال :

 

Nagel, P. C. (1992). The Lees of Virginia: Seven generations of an American family. New York: Oxford University Press.

 

ج- یک فصل از کتاب:

 

Burghardt, G. M. (1984). On the origins of play. In P. K. Smith (Ed.), Play in animals and humans (pp. 5-42). Oxford, England: Basil Blackwell.

 

مقاله:
الف – فارسی

 

نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان. نام مجله، شماره‏ی مجله، شماره صفحات مقاله.

 


ب – انگلیسی

 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Journal, xx(XX), xxx-xxx.

 

مثال:

 

Turner, R. A. (2007). Coaching and consulting in multicultural contexts. Consulting Psychology Journal: Practices and Research, 59(4), 241- 243.

 

- توضیح:
عنوان کتاب‏ها، نام مجلات و روزنامه‌ها و شماره‏ی مجله با قلم ایتالیک تایپ شود و از کشیدن خط ممتد زیر آن‏ها خودداری کنید

 

-  درصورتی که تعداد نویسندگان بیش از 2 نفر باشد نام  نویسنده‌ی اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی (و دیگران) و منابع لاتین (et al.) ذکر می‌گردد.

 

-  برای اطلاعات بیشتر در مورد موارد خاصی که در این جا ذکر نشده به ویرایش پنجم APA Format رجوع شود.

 

-  در نوشتار منابع لاتین حتما توجه شود که اتحاد رویه و ترتیب نکارش اطلاعات درخواستی رعایت گردد. بطور نمونه چنانچه (همانطور که در بالا مثال آورده شده است) اگر عنوان مقاله یا کتاب، اوین حرف بصوربزرگ و بقیه بصورت کوچک نوشته می شود باید کلیه منابع بهمین طریق نگارش گردد.