درباره نشریه

  نشریه علمی مطالعات مبارزه با مواد مخدر از سال 1388 در زمینه پذیرش و چاپ مقالات تخصصی مواد مخدر همچنین حوزه های مرتبط با اعتیاد و آسیب های اجتماعی شروع به فعالیت نموده است. لازم به ذکر است اهمیت مقالات در این فصلنامه و مطالعه و درج آن در سامانه مربوطه، به اندازه میزان اهمیت مبحث و پدیده اعتیاد و معظل مواد مخدر در کشور و در جهان می باشد.