درباره نشریه

 

درباره ما

 

فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر نشریه علمی -تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا است. که در آن مقالات پژوهشی،مروری و یا ترجمه  با اهداف و موضوعات ذیل چاپ می گردد.

 

اهداف:

 

1-ارتقاء دانش تخصصی مرتبط با وظایف پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا و اطلاع رسانی درخصوص مباحث مربوط و عنوان هدف اساسی این فصلنامه می باشد.

 

2-ارائه آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی، قوانین و روندها در زمینه مواد مخدر، مقابله، پیشگیری و کاهش تقاضا و...

 

3-معرفی همایش ها، نشس تها و اجلاس های داخلی و خارجی در حوزه مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا.

 

4-معرفی سایتها، کتابها، پژوهشها و برترینهای علمی در حوزه مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا.

 

5-ارائه مقالات و خلاصه پژوهش های مرتبط.

 

موضوعات:

 

1-تحقیقات صنعتی

 

2-حوزه ورود و ترانزیت

 

3-حوزه سگ های موادیاب

 

4-حوزه بین الملل

 

5-آینده پژوهی در مبارزه با مواد مخدر

 

6-حوزه پیشگیری

 

7-مدیریت دانش در آزمایشگاه های مواد مخدر