1. بررسی عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مصرف مواد مخدر ( مطالعه موردی دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر )

صفحه 91-113

علیرضا عباسی؛ عادل سجودی؛ معصومه طالبی دلیر؛ آمنه احمدی


2. تاثیر مراکز ترک اعتیاد در پیشگیری از مراجعه مجدد معتادان به اعتیاد

صفحه 27-42

محمد غلامی


3. تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر تحقق اهداف سازمانی از طریق عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

صفحه 43-67

ابراهیم قربانی؛ مسعود قهرمانی؛ علی ابراهیمی؛ فرزین قلی زادگان


4. مدل یابی تاثیر عوامل اجتماعی و حقوقی بر گرایش به مواد مخدر در انواع 5 گانه(کانابیس، مواد مخدر تزریقی، قرص های روان گردان، نوشیدنی های الکلی، سیگار و مواد افیونی)

صفحه 69-90

بهرام نیک بخش؛ علی حمیدی


5. معادلات ساختاری رابطه سرشت و منش و الکسی تایمیا با اعتیادپذیری دانشجویان

صفحه 11-26

منصور بیرامی؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ سعیده خلیل زاد بهروزیان


6. سیگار الکترونیکی

صفحه 115-125

کامل اخلاصی کزج؛ حامد پورصادق لیموئی