دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، بهار 1398، صفحه 1-133 
5. معادلات ساختاری رابطه سرشت و منش و الکسی تایمیا با اعتیادپذیری دانشجویان

صفحه 11-26

منصور بیرامی؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ سعیده خلیل زاد بهروزیان


6. سیگار الکترونیکی

صفحه 115-125

کامل اخلاصی کزج؛ حامد پورصادق لیموئی