1. بررسی علل گرایش به اعتیاد در بین زندانیان با تاکید بر زندان مرکزی اصفهان و پیشگیری از آن

صفحه 11-28

سجاد پاکدل


2. ارزیابی طرح گشت زنی و پاکسازی نقاط آلوده در پیشگیری از توزیع مواد مخدر در حوزه پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر از دیدگاه پلیس در سال های 96-95

صفحه 29-46

حمزه اسدی؛ بهرام نوروزی؛ نوروزعلی زندی


3. آشنایی با ماده اعتیاد آور " گل " و عوارض و اثرات سوء مصرف آن

صفحه 47-66

زهرا صفوی


4. مواد غیرقانونی در آب آشامیدنی

صفحه 67-78

اکرم عاملی


5. بررسی روش‌های انتظامی در مقابله با انحراف و قاچاق پیش سازهای مواد مخدر

صفحه 79-92

نوروزعلی زندی؛ تهمینه باهری


6. علل اعتیاد به سیگار و قلیان و ارائه راهکارهای خود مراقبتی در دانش آموزان نوجوان دختر مقطع متوسطه دوم استان ایلام

صفحه 92-103

مهدی میرزایی؛ مسعود نظرزاده