دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 1-106 
2. شیوه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی به تهران سال93

صفحه 21-34

علی محمدی پارسا؛ غلامرضا حمیدی کیا؛ غلامحسین آقاگلزاده