1. مقایسه کاربرد دو داروی کابرگولین و بوسرلین برای ایجاد فحلی در سگ‌های نژاد مالینویز فاز آنستروس سیکل جنسی

صفحه 1-20

کامران تقی پور؛ احسان عادلی


2. شیوه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی به تهران سال93

صفحه 21-34

علی محمدی پارسا؛ غلامرضا حمیدی کیا؛ غلامحسین آقاگلزاده


3. بررسی دلایل انحراف از مسیر قانونی و روند قاچاق پیش سازهای مواد مخدر

صفحه 45-73

نوروزعلی زندی


4. تحلیل جغرافیایی جرم خرده فروشی مواد مخدر و روانگردان (مورد مطالعه: پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ )

صفحه 61-73

سیدعلی عبادی نژاد؛ حسین باباپور


5. مواد مخدر و مسئله تطهیر پول (پولشویی)

صفحه 83-97

احمد کاظمی


6. پیش‌بینی آسیب‌پذیری نسبت به اعتیاد بر اساس صفات بنیادی شخصیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 96-95

صفحه 35-44

جهانبخش اورک؛ مرضیه حیدری


7. سوء مصرف فنتانیل، یک مسأله نو ظهور

صفحه 75-82

اکرم عاملی