1. داده کاوی عملیات کشف از خودروهای حامل مواد مخدر در سال 1392 ›› بررسی سهم ترافیک مواد مخدر در حمل و نقل جاده ای

صفحه 11-25

حجت کردمیرزا


2. بررسی دلایل کارآمدی پلیس فرودگاه در کاهش حمل موادمخدر توسط زائران ایرانی به کشور عربستان

صفحه 27-44

اکبر سلیمی؛ بهرام نوروزی


3. بررسی میزان دانش، نگرش دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان بیرجند در خصوص مواد مخدر

صفحه 45-52

فرشته اسدزاده؛ یحیی محمدی؛ سیما کاظمی


4. متامفتامین: تاریخچه، معرفی، مراحل اعتیاد، نحوه مصرف، آثار سوء مصرف ، دلایل گرایش و روش های پیشگیری

صفحه 53-63

یاسر نصرتی؛ کامل اخلاصی کزج


5. پولشویی و ارتباط آن با جرایم سازمان یافته (قاچاق مواد مخدر)

صفحه 65-84

روح اله فیض بخش؛ سید حسین قربانزاده؛ محمد اکبر شاهی


6. اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از(اعتیاد)

صفحه 85-98

محمدمسعود زاهدیان؛ احمد کاهه


7. دستیابی به راه حل جامع و مشترک علیه درآمدهای نامشروع حاصل از مواد مخدر در افغانستان

صفحه 99-104

وحید صاقی؛ امید جلالی