دوره و شماره: دوره 6، شماره 2021، بهار 1393 
5. بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به سوء مصرف مواد مخدر و راه های پیشگیری از آن

صفحه 63-78

مجتبی محمدی جلالی فراهانی؛ حمیدرضا کرمی؛ ندا رسولی؛ مجید رسولی؛ مهدی فضلی


7. مواد روانگردان جدید(قسمت اول)

صفحه 85-92

اصغر حبیب زاده؛ محمد محمدصالحی