بررسی روش‌های انتظامی در مقابله با انحراف و قاچاق پیش سازهای مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مواد مخدر

2 عضو هیت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

مصرف مواد مخدر به دلیل امکان تهیه و تولید آسان پیش سازها و مواد ضروری در هر منطقه حتی با اختیار داشتن تجهیزات ابتدایی و مهمتر از همه عدم شناخت مامورین مبارزه کننده با تنوع مواد پیش ساز و تعدد تولیدات آن­ها و همچنین عدم آگاهی کافی با نحوه نگهداری و قاچاق پیش سازها و چگونگی مقابله با آن­ها و عدم همکاری مستمر و چشمگیر دیگر سازمان­های همکاری کننده با نیروی انتظامی از مشخصه بارز و دلایل گسترش و شیوع سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان می باشد. مواد شیمیایی ذاتا قانونی هستند که در صنایع مختلف نقشی مهم ایفا می کنند، تنها انحراف مواد شیمیایی از بازار قانونی و استفاده غیر مجاز آن­هاست که جرم محسوب می گردد. بنابراین اگر مأموران، آگاهی لازم را برای تشخیص محموله های مجاز و غیر مجاز نداشته باشند، قادر نخواهند بود از انحراف و قاچاق پیش سازها جلوگیری نمایند. بدون شک در این زمینه دانش پلیسی هوشمند و آگاه به علوم و فنون اطلاعات روز و همگام با پیچیدگی روش های نوین نیاز می باشد.. روش تحقیق تحلیلی، کیفی- اکتشافی بوده و ابزار گرد آوری، کتابخانه ای و همچنین از مصاحبه های نیمه عمیق ساخت یافته توسط کارشناسان عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر و گمرک و روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تعداد جامعه نمونه 14 نفر تا حد رسیدن به اشباع نظری می باشد. از نتایج تدوین این مقاله، مشخص گردید: روش­های انتظامی در مقابله با قاچاق و انحراف از مسیر قانونی بسیار مؤثر می باشد و بیشتر پاسخگویان استقرار ایست و بازرسی ثابت و سیار، استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده، به کارگیری تجهیزات نوین برای کشف جاسازی­های مواد پیش ساز  مثل دستگاه  x ray، افزایش گشت های انتظامی آشکار و پنهان، چهره زنی و گشت زنی هدفمند، کنترل بارنامه های گمرکی در گلوگاه­ها و ایستگاه­های بازرسی را اعلام نموده اند.

کلیدواژه‌ها

آقا گل زاده، غلامحسین (1389). بررسی میزان کارآیی و اثر بخشی پاسگاههای ایست و بازرسی مبادی ورودی شرق کشور در مبارزه با مواد مخدر تهران، انتشارات پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی.
احتشامی، علی (1391). تجارت مواد مخدر، دانش مبارزه با موا د مخدر،  دوره اول.
احمدی اصل، غلام (1384). مواد مخدر، مرکز فن آوری آموزش، چاپ دوم.
اردبیلی، محمد علی (1383). حمل و تحویل تحت نظارت، نشر میزان.   
اصلانی، حسین (1390). جاسازی های حرفه ای قاچاق مواد مخدر، نشر پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا.
امینی، ابراهیم (1390).  بررسی کانون های جرم خیز از نظر مواد مخدر در شهر تهران و راهکارهای مقابله با آن.
پورغلامی، محمد رضا (1387). جغرافیای راههای مواصلاتی ایران و جهان، معاونت آموزش.
پور قره خان، رضا (1390). نگاهی بر وضیعت جهانی مواد مخدر در  سال 2011، فصلنامه
حمیدی کیا، غلام رضا (1390). وضیعت مواد مخدر در منطقه و تهدیدهای امنیتی با رویکرد بر اسناد بین المللی. 
روشهای اختفاء مواد مخدر یا جاسازیها، اداره کل مبارزه با مواد مخدر، تهران، (بی تا)
شجیعی گیسور، مجید (1386). مبارزه با قاچاق کالا، معاونت آموزش ناجا با همکاری انتشارات به آموز، چاپ اول.
غنجی، علی (1386). بازرسی و آشنایی با شگردهای جاسازی، ناشر:مرکزمبارزه با مواد مخدر،نوبت چاپ دوم.
کتابدار، حسین (1388). شناسایی روند قاچاق پیش ساز ها و کشف آزمایشگاههای زیر زمینی تولید مواد مخدر و روانگردان، اداره کل امور اجرایی مبارزه با مواد مخدر.   
کریمی، مجید (1394). پیش سازها، انتشارات ناجی نشر.
محمد نسل (1387). غلامرضا، پلیس وسیاستهای پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی.
مرتضوی ، سعید (1388).  قاچاق مواد مخدر و روان گردان ، انتشارات مجد ، چاپ اول.
مرتضوی قهی، علی (1388). قاچاق بین المللی مواد مخدر ، دبیر خانه ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر، چاپ اول.
میرمحمد صادقی، دکتر حسین(1386) قاچاق یا سود آورترین تجارت جهانی، نشر میزان، چاپ دوم، بهار.
نخعی، عباس(1382) آشنایی با شیوه های قاچاق مواد مخدر، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر.
               نریمانی، محمد(1382) جاده ابریشم، قاچاق مواد مخدر و اکو، نشریه همراه..
                هاشمی، علی، در آمدی بر قاچاق مواد مخدر
 منابع انگلیسی:
 Braga, A.(2003). Problem-oriented policing and crime prevention. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
Weisburd, David, and Lorraine Green. (1994). Defining the drug market: The case of the Jersey City DMA system. In Drugs and crime: Evaluating  public policy initiatives, ed. D. L. Mackenzie and C. D. Uchida. Thousand Oaks, CA: Sage.
Wilson, J. Q. and Kelling, G. (1982). Broken windows: The police and neighborhood safety. Atlantic Monthly (March),29- 38
Wilson, O.W. (1977). Police administration (4th ed.) New York, NY: Mc Graw Hill.