بررسی مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

حقوق جزا. دانشگاه آزادایلام

چکیده

معضل مواد مخدر به عنوان یکی از پدیده های ناهنجار اجتماعی در تمام دنیا از جمله ایران باعث تحمیل هزینه های مختلف فراوانی از لحاظ اقتصادی، سیاسی، انسانی و...بر مردم گردیده است، لذا نیاز است با آن به صورت جدی مبارزه و مقابله کرد، در کشور ما از راههای مختلفی سعی بر مقابله با این پدیده شوم شده است. از جمله این راهها، جنبه حقوقی و اعمال مجازات برای مرتبطین با مواد مخدر است، اما مسئله ای که وجود دارد، از نظر سازمانهای بین الملل و برخی از مسئولین حقوقی کشور بعضی از این مجازاتها نه تنها کارساز نبوده بلکه سختگیرانه و برخلاف موازین بین المللی است، یکی از این مجازاتها که مورد نقد قرار گرفته اعمال مجازات اعدام برای مجرمین در این زمینه است، لذا نیاز است به دنبال راهکاری جایگزین بهتری برای آن باشیم که از جمله این جایگزین ها می توان به اقدامات پیشگرانه ، حبسهای طولانی مدت و مصادره اموال اشاره کرد؛ این قبیل اقدامات می تواند منجر بر کاهش جرایم و در صورت ارتکاب جرم باعث کاهش مجازات اعدام گردد.

کلیدواژه‌ها

- امامی کاشانی، محمد، بررسی نظریات فقهی شورای نگهبان، فصنامه رهنمون، شماره 4و5، بهار و تابستان 1372  
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه ، کتاب الحدود، چاپ دوم، مرکز فقه ائمه اطهار مرکزفقه ائمه اطهار(ع) ، 1422
- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ25، تهران، نشر میزان، بهار 1393
-جاوید تهرانی، بهروز، دادرسی عادلانه در پرونده های متهمان مواد مخدر،3 مارس 2017؛ https://iranhr.net/fa/articles/2806/
- خبرگزاری ایسنا کد خبر94121710907، تاریخ17/12/94؛https://isna.ir
- خبرگزاری اقتصاد آنلاین ، کد خبر، 67252 ، آبان93 ؛    https://www.eghtesadonline.com    
- روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، 25/9/96؛ www.dchq.ir
- خبرگزاری همشهری، کد خبر 440245 ، اردیبهشت 98؛ www.hamshahrionline.ir
-سازمان عفو بین الملل، گزارش جهانی مجازات اعدام، سال 2018، https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
- روزنامه ایران، شماره6528، 4/4/96 ؛ www.iran-newspaper.com
- گزارش جهانی مجازات اعدام، سال 2018؛www.amnesty.org    
- مجموعه بخشنامه های شورای عالی قضایی 1368- 1359، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، جلد1، مرکز تحقیقات فقهی، 1382
- نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه، نسخه اول