داروهای شناخته شده بعنوان مواد روانگردان جدید (NPS): مطالعه موردی تزریق وریدی قطره چشمی تروپیکامید

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

گروه علمی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان

چکیده

مصرف و سوءمصرف مواد روانگردان جدید (NPS) ، یک چالش بزرگ بهداشت عمومی و اجرای قانون در سراسر اروپا و کشورهایی است که در همسایگی آن قرار دارند. موادی که در بازار دارو بعنوان مواد روانگردان جدید (NPS) شناخته می شوند اغلب همان هایی هستند که بعنوان دارو، مصرف قانونی دارند و یا حداقل یک ترکیب فعالی دارند که دارای خاصیت داروئی در طب درمانی است. این مقاله کوتاه می خواهد توجهات عمومی را به گزارشاتی جلب کند که روند افزایشی تزریق داخل وریدی قطره های چشمی حاوی تروپیکامید توسط معتادین تزریقی مواد مخدر را نشان می دهند. این انحراف از مسیر که بصورت تزریق داخل وریدی انجام می شود به عنوان یک پدیده جدید در اروپا شناخته می شود. آمارها نشان می دهد که فروش داروی تروپیکامید در روسیه و اروپای شرقی به ویژه در پنج سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. مواردی مانند افزایش قابل ملاحظه علاقمندی به خرید اینترنتی تروپیکامید بویژه در روسیه، اوکراین و سایر کشورهای اروپای شرقی و هشدارهای دارویی و بالینی انجام گرفته در کشورهای ترکیه، ایتالیا، فرانسه، جورجیا، روسیه، تاجیکستان و قزاقستان از جمله نشانه های اصلی سوء استفاده مشکوک از این دارو است....

کلیدواژه‌ها

Marie Claire Van Hout, Medicinal products detected as novel psychoactive substances: The case of intravenous use of tropicamide, Heroin Addiction&Related Clinical Problems, 2018; 20(5): 51-53