سیگار الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گـروه علمـی پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان گیـلان

چکیده

سیگار الکترونیک (سیگار الکترونیکی) دستگاهی است که به منظور ترک سیگار و اجتناب از اثرات نامطلوب سیگار ساخته شده است. محبوبیت سیگار الکترونیکی در سال های اخیر به سرعت افزایش یافته و نرخ استفاده از آن در دوران نوجوانی، بسیار قابل توجه بوده است. با وجود این که استفاده از سیگار الکترونیکی به شیوه ای مرسوم در بین مردم تبدیل شده است، اما اختلاف نظرهایی در خصوص مضرات آن بر روی سلامتی وجود دارد. بعضی از مردم ادعا می کنند که مضرات آن از سیگارهای معمولی کمتر است، اما برخی دیگر نظری برخلاف آن دارند. اگر چه سیگار الکترونیکی مواد سمی کمتری نسبت به سیگار معمولی دارد، اما حاوی بعضی از مواد معدنی خاص موجود در سیگار معمولی مانند فرمالدئید و استالدئید می باشد. همچنین شامل فلزات سنگین (نیکل، کروم) است و این، سلامتی افراد را به خطر انداخته و موجب افزایش نگرانی ها می شود.
سیگار الکترونیکی باعث سوزش دستگاه تنفسی شده و مقاومت شش ها در برابر ورود هوای تمیز را افزایش می دهد و همچنین موجب افزایش تکثیر باکتری ها در دستگاه تنفسی می گردد. حتی ممکن است باعث تپش قلب و افزایش فشارخون دیاستولی نیز شود. اگر چه سیگار الکترونیکی مزایای خاصی در ترک سیگار دارد ولی نتایج استفاده از آن در بیشتر مطالعات نامطلوب بوده است.
دراین مقاله، اثر سیگار الکترونیکی بر روی سلامتی و نقش آن در ترک سیگار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

1-      E. Nayir, B. Karacabey, O. Kirca, M. Ozdogan, Electronic cigarette (e-cigarette), Journal of Oncological Science 2 (2016) 16-20.