رصد مواد روانگردان جدید (NPS) در سیستم های ملی، منطقه‌ای و بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری شیمی تجزیه. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

رصد مواد روانگردان جدید برای شناسایی ویژگیهای این مواد و همچنین میزان مصرف و بازار فروش آنها به منظور جمع آوری مستندات اساسی برای آگاهی سیاست گذاران و مقابله با چالش­های روزافزون در این حوزه بسیار ضروری به نظر می­رسد. برخی از کشورها مواد روانگردان جدید را توسط سیستم­های موجود خود برای رصد داروها، پایش می­کنند و برخی دیگر،  سیستم ویژه­ای به این منظور طراحی کرده­اند. تعدادی از این سیستم­ها  که شامل سیستم های رصد ملی، منطقه­ای و یا جهانی می­باشند، در این مقاله معرفی شده­اند. در این مقاله همچنین منابع جمع­آوری اطلاعات در مورد مواد روانگردان جدید ( شامل آزمایشگاههای علوم قانونی، آنالیز قرص­ها، آنالیز فاضلاب، اورژانس بیمارستان­ها، اینترنت و پرسش نامه­ها )  مورد بررسی قرار گرفته است.NPS

کلیدواژه‌ها

 
[1] Council of the European Union. Joint Action of 16 June 1997 concerning the information exchange, risk assessment and the control of new synthetic drugs (97/396/JHA). Official Journal L 167, 25/6/1997, 1–3
 
[2] UN. Convention on psychotropic substances, United Nations. Available : <http://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf>; 1971.
           
[3]United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Synthetic Drugs Assessment, Amphetamine-type stimulants and new psychoactive substances,2014
[4] EMCDDA Risk assessment of new psychoactive substances: operating guidelines, European monitoring centre for drugs and drug addiction. Luxembourg: The Publications Office of the European Union; 2010.
 
[5] EMCDDA Early warning system – national profiles, European monitoring centre for drugs and drug addiction. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2012.
 
[6] Davies S, Wood DM, Smith G, Button J, Ramsey J, Archer R, et al. Purchasing ‘legal highs’ on the Internet – is there consistency in what you get? Q J Med 2010; 103:489–93.
 
[7] Wood DM, Panayi P, Davies S, Huggett D, Collignon U, Ramsey J, et al. Analysis of recreational drug samples obtained from patients presenting to a busy inner–city emergency department: a pilot study adding to knowledge on local recreational drug use. Emerg Med J 2011;28:11–13.
 
[8] Home Office Annual report on the Home office forensic early warning system (FEWS). A system to identify new psychoactive substances in the UK. Home Office; 2012.
 
[9]Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Available : http://www.ofdt.fr
 
[10] National forensic laboratory information system (NFLIS). Available:
www.deadiversion.usdoj.gov/nflis/index.html
 
[11] United nations commission on narcotic drugs (CND).
Available: http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
 
 
[12] UN ODC The global SMART programme (Synthetics monitoring: analyses, reporting and trends) Available: http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/smart. html
 
[13]UNODC. Patterns and trends of amphetamine-type stimulants and other drugs – Asia and the Pacific. Available: <http://www.unodc.org/documents/
scientific/Asia_and_the_Pacific_2011_Regional_ATS_Report.pdf, 2011
 
[14] Brunt TM, Niesink RJ. The drug information and monitoring
system (DIMS) in the Netherlands: implementation, results, and international comparison. Drug Test Anal (2011)3:621–34.
 
[15] Keijsers L, Bossong MG, Waarlo AJ. Participatory evaluation of a Dutch warning campaign for substanceusers. Health Risk Soc 2008; 10:283–95.
 
[16] Thomas KV, Bijlsma L, Castiglioni A, Covaci A, Emke E, Grabic R, et al. Comparing illicit drug use in 19 European cities through sewage analysis. Sci Total Environ 2012; 432:432–9.
[17] Zuccato E, Chiabrando C, Castiglioni S, Bagnati R, Fanelli R. Estimating community drug use by sewage analysis. Environ Health Perspect 2008; 116:1027–32.
 
[18] Archer JR, Hudson S, Wood DM, Dargan PI, Analysis of urine from pooled urinals - a novel method for the detection of novel pyschoactive substances. Current Drug Abuse Reviews 2013
 
[19] Mohd-Fauzi F, Bender A. Computational analysis of the possibility of Ostarine eliciting psychoactive effects. : University of Cambridge; 2012.
 
[20] Bender A, Glen RC. Molecular similarity: a key technique
in molecular informatics. Org Biomol Chem 2004;2:3204–18.
 
[21] Shah AD, Wood DM, Dargan PI. Survey of ICD-10 coding of hospital admissions in the UK due to recreational drug toxicity. QJM 2011;104:779–84.
 
[22] EMCDDA. Hospital and Emergency services data. EMCDDA contract code: CT.08.EPI.042.1.0, Final report. 2009.
 
 [23] New Psychactive Substances Seminar- Monitoring Trends, Tacking Chalenges. Clarion Hotel & Congress, Trondheim, Norway,2014
[24] UNODC New psychoactive substances: overview of trends, challenges  and legal approaches, Report by LSS/RAB/DPA/UNODC, March 2016