ایمنی در آزمایشگاه‌های مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد شیمی

چکیده

      آزمایشگاه­های تخصصی تشخیص مواد مخدر در سال­های اخیر به همت مسولین پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا و همچنین مسولین استانی به تدریج  در اکثر استانهای کشور با هزینه ها و زحمات فراوان راه اندازی شده  و در این آزمایشگاهها از کارشناسان مومن و متخصص رشته شیمی جذب و استفاده می شود.بمنظور حفظ و حراست این سرمایه ها، ایمنی می بایست سرلوحه کار در آزمایشگاه­های پلیس مبارزه قرار گیرد.
همه مواد شیمیایی در حین انجام آزمایش و یا نگهداری می توانند خطرناک باشند و همه افرادی که با این مواد برخورد دارند، می بایست اقدامات ایمنی را بصورت کامل رعایت نموده تا از صدمات احتمالی جلوگیری شود. درآزمایشگاههای مواد مخدر نیز مواد شیمیایی مختلفی وجود داشته و مورد استفاده قرار می گیرد کارشناس مربوطه نیز می بایست از خطرهای احتمالی آگاهی داشته و اقدامات ایمنی را مدنظر قراردهد. بنابراین اولین درس درآزمایشگاه شیمی، آشنا نمودن کارشناسان با اصول ایمنی و مقررات کار در این مکان است. آگاهی از این اصول و قواعد و رعایت تک تک آن ها تنها راه ممکن برای کار در آزمایشگاه همراه با سلامتی است  .
     در این مقاله سعی شده شاخص ها و قواعد کاربردی ایمنی در آزمایشگاههای مواد مخدر گنجانده شود؛ این شاخص ها نکات ایمنی را از پیش از ورود به آزمایشگاه تا پس از خروج از آزمایشگاه را در برمی گیرد؛ به طوری که رعایت این قواعد، سلامتی و ایمنی شخص آزمایش کننده را تضمین می نماید.

کلیدواژه‌ها

-         شاخص های ایمنی در آزمایشگاه شیمی-اصغر بداقی، فریبا کارگر
-         دستورالعمل های آزمایشگاه شیمی- سوسن نادری
-          cms.cerrtos.edu/upload/chemistry/safety
-         www.safety.duke.edu
-         www.chemistry-dept.talif.sch.ir 
-         www.chemistry. About.com
-         www.shimiran.com
-         www.pogc.ir