شبکه‌های اجتماعی و بازارهای مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

چکیده

این مقاله مروری بر پلت­فرم­های شبکه­های اجتماعی و چگونگی اثرگذاری آن­ها بر بازارهای مواد مخدر دارد. در این پژوهش ادبیات مربوط با موضوع مواد مخدر در شبکه­های اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرد. در این مقاله چگونگی تأثیر مستقیم شبکه­های اجتماعی بر عرضه مواد مخدر و تأثیر غیر مستقیم آن بر تقاضای مواد مخدر بررسی می­شود. در این مقاله ضمن پاسخ دادن به این پرسش، در مورد نیاز به پژوهش­های آتی برای درک بهتر شبکه­های اجتماعی و نحوه اثرگذاری آن بر عرضه و تقاضای مواد مخدر پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها

 1. BBC Trending (2013a), ‘Instagram blocks some drugs advert tags after BBC probe’, http://www.bbc.co.uk/news/ technology-24842750
 2. BBC Trending (2013b), ‘How drugs are offered on Instagram’7/11/2013, http://www.bbc.co.uk/news/magazine-24849537
 3. Bindham, N. F., Naicker, S., Freeman, B., McGeechan, K. and Trevena, L. (2014), ‘Apps promoting illicit drugs: a need fortighter regulation?’ Journal of Consumer Health on theInternet 18(1), pp. 31–43.
 4. Cavazos-Rehg, P., Krauss, M., Grucza, R. and Bierut, L. (2014),
  ‘Characterizing the followers and tweets of a marijuanafocused twitter handle’, Journal of Medical Internet Research 16(6), p 157, doi: 10.2196/jmir.3247
 5. Chiauzzi, E., Dasmahapatra, P., Lobo, K. and Barratt, M. J. (2013), ‘Participatory research with an online drug forum: a survey of user characteristics, information sharing, and harm reduction views’, Substance Use and Misuse 48(8), pp. 661– 670.
 6. Chicoer (2014), ‘Six drug arrests in Chico, undercover operation included social media’,http://www.chicoer.com/general-news/20141101/six-drug-arrests-in chicoundercover-operation-included-social-media
 7. Daly, M. (2015), ‘The future of drugs according to Vice’, http:// www.vice.com/en_uk/read/the-future-of-drugs-max-dalyaccording-to-vice-531
 8. Davey, Z., Schifano, F., Corazza, O. and Deluca, P. (2012), ‘e-Psychonauts: conducting research in online drug forum communities’, Journal of Mental Health 21, pp. 386–394.
 9. Drugabuse.com (2014), ‘Drug dealer profiles on Instagram’ http://drugabuse.com/featured/instagram-drug-dealers/
 10. Duffy, M., Schaefer, N., Coomber, R., O’Connell, L. and Turnbull, P. J. (2008), Cannabis supply and young people — ‘It’s asocial thing’, Joseph Rowntree Foundation, York.
 11. European Commission (2014), ‘Young people and drugs: Flash Eurobarometer 401’.
 12. EU Task Force on eHealth (2012), Redesigning health in Europe for 2020, http://www.e-health-com.eu/fileadmin/user_upload/ dateien/ Downloads/ redesigning_health-eufor2020- ehtf-report2012_01.pdf
 13. Forsyth, A. J. (2012), ‘Virtually a drug scare: mephedrone andthe impact of the Internet on drug news transmission’, International Journal of Drug Policy 23(3), pp. 198–209.
 14. Get2ThePoint (2015), http://ynotmingle.com/
 15. Hanson, C. L., Burton, S. H., Giraud-Carrier, C., et al. (2013a), ‘Tweaking and tweeting: exploring Twitter for nonmedical useof a psychostimulant drug (Adderall) among college students’, Journal of Medical Internet Research 15(4), e62, doi: 10.2196/jmir.2741
 16. Hanson, C. L, Cannon, B., Burton, S. and Giraud-Carrier, C. (2013b), ‘An exploration of social circles and prescription drugabuse through Twitter’, Journal of Medical Internet Research15(9), e189, doi:10.2196/jmir.2741
 17. Hoffner, C., Plotkin, R., Buchanan, M., et al. (2006), ‘Thethird-person effect in perceptions of the influence of televisionviolence’, Journal of Communication 51(2), pp. 283–299.
 18. Holt, M. (2014), ‘Sex, drugs, and HIV: let’s avoid panic’, TheLancet HIV 1(1), e4–e5.
 19. Johnson, B. D., Bardhi, F., Sifaneck, S. J. and Dunlap, E. (2006), ‘Marijuana argot as subculture threads: social constructionsby users in New York City’, British Journal of Criminology 46(1), pp. 46–77.
 20. Kaplan, A. M. and Haenlein, M. (2010), ’Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media’, Business Horizons 53(1), pp. 59–68.
 21. Kingston, T. (2014), ‘Italians enraged at rise of Sicily’s newFacebook mafia’, The Telegraph,http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/11008060/Italians-enragedat-rise-of-Sicilys-new-Facebook-mafia.html
 22. Knibbs, K. (2013), ‘Meet social media’s drug dealers, alsoknown as “the stupidest people on the internet” ’, http://www.digitaltrends.com/social-media/selling-drugs-on-socialmedia-the-stupidest-people-on-the-internet-vol-1/
 23. Lange, J. E., Daniel, J., Homer, K., Reed, M. B. and Clapp, J. D. (2010), ‘Salvia divinorum: effects and use among YouTube users’, Drug and Alcohol Dependence 108(1), pp. 138–140
 24. Lau, A., Gabarron, E., Fernandez-Luque, L. and Armayones, M. (2012), ‘Social media in health: what are the safety concerns for health consumers?’, Health Information Management Journal 41(2), p. 30.
 25. Ledberg, A. (2015), ‘The interest in eight new psychoactive substances before and after scheduling’, Drug and Alcohol Dependence 152, pp. 73–78.
 26. Livingstone, S., Ólafsson, K. and Staksrud, E. (2013), ‘Risky social networking practices among “underage” users: lessons for evidence based policy’, Journal of Computer Mediated Communication 18(3), pp. 303–320.
 27. McNaughton, E. C., Coplan, P. M., Black, R. A., et al. (2014), ‘Monitoring of internet forums to evaluate reactions to the introduction of reformulated OxyContin to deter abuse’, Journal of Medical Internet Research 16(5), e119, doi:10.2196/jmir.3397
 28. Mandiberg, M. (ed.) (2012), the social media reader, NYU Press, New York, pp. 1–10.
 29. Manning, P. (2013), ‘YouTube, “drug videos” and drugs education’, Drugs: Education, Prevention and Policy 20(2), pp. 120–130.
 30. Neal, M. (2014), ‘The Leafly App is like Grindr for weed’, http:// motherboard.vice.com/blog/the-leafly-app-is-like-grindr-forweed
 31. Neiger, B. L., Thackeray, R., Burton, S. H., Giraud-Carrier, C. G. and Fagen, M. C. (2013), ‘Evaluating social media’s capacity to develop engaged audiences in health promotion settings: use of Twitter metrics as a case study’, Health Promotion and Practice 14, pp. 157–162.
 32. Nielsen (2012), State of the media: the social media report 2012, http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2012/ state-of-the-media-the-social-media-report-2012.html
 33. O’Neill, P. H. (2013), ‘Teens on Tumblr can’t stop bragging about Silk Road drug deals’, http://www.dailydot.com/crime/ tumblr-teens-silk-road-drug-deals/
 34. Paul, B., Salwen, M. B. and Dupagne, M. (2007), ‘The third person effect: a meta-analysis of the perceptual hypothesis’, in Preiss, R., Gayle, B., Burrell, N., et al. (eds), mass media effects research: advances through meta-analysis, Lawrence Erlbaum, Mahway, New Jersey, pp. 81–102.
 35. Schils, N. and Pauwels, L. (2013), ‘Explaining violent extremism: the role of new social media’, European Society of Criminology 2013 Conference abstracts. Available at: https:// biblio.ugent.be/publication/4147823
 36. Solis, B. (2015), ‘The Conversation Prism: Version 4’, https:// conversationprism.com/
 37. Soussan, C. and Kjellgren, A. (2014), ‘Harm reduction and knowledge exchange: a qualitative analysis of drug-related Internet discussion forums’, Harm Reduction Journal 11, p. 25
 38. Storm, D. (2013), ‘Busted! Cops arrest teenager after she posted a picture of pot on Instagram ’, http://www. computerworld.com/article/2474831/data-privacy/busted-- cops-arrest-teenager-after-she-posted-a-picture-of-pot-oninstagram.html
 39. Taylor, V. (2014), ‘Facebook him! Florida man arrested after posting drug-related selfie’. 10/5/2014, http://www. nydailynews.com/news/crime/florida-man-arrested-postingdrug-related-selfie-article-1.1787366
 40. Vandoninck, S., d’Haenens, L. and Roe, K. (2013), ‘Online risks: coping strategies of less resilient children and teenagers across Europe’, Journal of Children and Media 7(1), pp. 60–78.
 41. Walsh, C. (2011), ‘Drugs, the Internet and change’, Journal of Psychoactive Drugs 43(1), pp. 55–63.
 42. Watters, P. A. and Phair, N. (2012), ‘Detecting illicit drugs on social media using automated social media intelligence analysis (ASMIA)’, in Cyberspace Safety and Security, Springer, Berlin and Heidelberg, pp. 66–76.
 43. Yakushev, A. and Mityagin, S. (2014), ‘Social networks mining for analysis and modeling drugs usage’, Procedia Computer Science 29, pp. 2462–2471.
 44. Zeng, D., Chen, H., Lusch, R. and Li, S. H. (2010), ‘Social media analytics and intelligence’, Intelligent Systems 25(6), pp. 13– 16.
 45. Zheleva, E. and Getoor, L. (2009), ‘To join or not to join: the illusion of privacy in social networks with mixed public and private user profiles’, in Proceedings of the 18th international conference on World Wide Web, ACM, New York, pp. 531–540.