بررسی دلایل انحراف از مسیر قانونی و روند قاچاق پیش سازهای مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

         یکی از راه­هایی که از آن طریق می توان معضل مواد مخدر را کاهش داد، متوقف کردن جریان تولید مواد مخدر می باشد. بدون پیش سازها امکان تولید مواد مخدر وجود ندارد. مواد پیش ساز یا به صورت قاچاق و یا با انحراف از مبادی رسمی به بازار غیر قانونی به دست تولید کنندگان مواد مخدر می رسد. در این پژوهش روش تحقیق به صورت تحلیلی، کیفی- اکتشافی بوده و ابزار گرد آوری، کتابخانه ای و با استفاده از مصاحبه های نیمه عمیق ساخت یافته توسط کارشناسان عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر و گمرک و روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تعداد جامعه نمونه 14 نفر تا حد رسیدن به اشباع نظری می باشد. نتایج نشان می دهد به ترتیب اولویت، سؤء استفاده قاچاقچیان از ضعف آگاهی و آموزش مأموران و انتقال مواد پیش ساز بدون هر گونه دستکاری، یا جاسازی حرفه ای و مخفی کردن در بار تجاری مجاز یا دست­کاری در برچسب، انتقال پیش ساز در ظرف مواد مجاز، تغییر در بسته بندی، رنگ، حجم، کمبود دستگاه­های کشف و نبود دستگاه تشخیص در مبادی ورودی، عدم نظارت مؤثر بر مأموران و کارکنان گمرک، شرکت­ها و کارخانجات مجاز مواد شیمیایی، انحراف در کارخانه تولید مواد شیمیایی و ادارات گمرک با روش­های گوناگون، تبانی قاچاقچیان با کارمندان متخلف و راه اندازی شرکت های صوری با اظهارنامه های جعلی، سوء استفاده سوداگران از بی نظمی و عدم ساماندهی و شناسنامه دار نکردن واحدهای فروش مواد شیمیایی، نبود یک سیستم جامع مؤثر هوشمند در گمرک و همچنین سوء استفاده تبهکاران از خلاء های قانونی و بهره از عدم حمایت قضایی برای کارکنان، به عنوان فرصت برای تبهکاران از دلایل انحراف و قاچاق عنوان نموده اند.

کلیدواژه‌ها

آقا گل زاده، غلامحسین(1389). «بررسی میزان کارآیی و اثر بخشی پاسگاههای ایست و بازرسی مبادی ورودی شرق کشور در مبارزه با مواد مخدر تهران»، انتشارات پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی.
دهخدا، علی اکبر(1339). «لغتنامه»، تهران، چاپ سیروس، ص18.
غنجی، علی(1386). «کلیات مواد مخدر»، انتشارات معاونت آموزش ناجا.
غنجی، علی(1382).  «بازرسی و آشنایی با شگردهای جاسازی»، مرکز مبارزه با مواد مخدر.
غنجی، علی(1386). «بازرسی و آشنایی با شگردهای جاسازی»، ناشر:مرکزمبارزه با مواد مخدر، نوبت چاپ دوم.
کتابدار، حسین(1388).«شناسایی روند قاچاق پیش ساز ها و کشف آزمایشگاههای زیر زمینی تولید مواد مخدر و روانگردان»، اداره کل امور اجرایی مبارزه با مواد مخدر.   
کریمی، مجید(1392).  نقش ساز مان ملل در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان.
کریمی، مجید(1394). «پیش سازها»، انتشارات ناجی نشر.
محمدی پارسا، علی(1395). شیوه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی به تهران.
  نوروزی، بهرام(1390). مطالعه موردی اقدامات انتظامی تهران، معاونت تربیت و آموزش.