شناسایی مزارع غیرقانونی خشخاش با استفاده از تصاویر ماهواره ای

نویسنده

درون

چکیده

شناسایی مزارع غیر قانونی خشخاش با استفاده از روش‌های زمینی و هوایی علاوه بر هزینه بر بودن، خطرناک نیز می‌باشد. از این‌رو، امروزه تصویر برداری ماهواره‌ای به دلیل هزینه‌‌ی کم، عدم ریسک جانی و پایش زمانی منظم و مستمر به طور گسترده مورد توجه واقع شده‌ است. در این تحقیق به بررسی امکان استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای شناسایی مزارع کشت خشخاش پرداخته شده است. برای نیل به این منظور، انواع تصاویر ماهواره ای، خصوصیات گیاه خشخاش و گیاهان هم‌زیست، پردازش‌ها و پیش پردازش‌های لازم و زمان مناسب برای شناسایی و پایش مورد کنکاش قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از توانایی مطلوب سنجش از دور جهت شناسایی مزارع خشخاش است.

کلیدواژه‌ها