استخراج الکتروغشایی بر روی تراشه تلفیق شده با روش RGB با استفاده از گوشی تلفن همراه برای شناسایی و تعیین سریع و ارزان مواد مخدر خانواده متامفتامین در محل کشف

نویسنده

برون

چکیده

در این کار برای اولین بار یک سیستم استخراج الکتروغشایی بر روی تراشه برای پیش تغلیظ و حذف اثر بافت نمونه های پیچیده معرفی شده است. فاز پذیرنده حاصل از استخراج الکتروغشایی در یک میکرو‌تیوب جمع آوری شده است. مقدار مناسب از لیگاند (1و2- نفتو کینون 4- سولفونیک اسید) به میکرو تیوب افزوده شده است تا با متامفتامین واکنش دهد و محصول رنگی را تولید نماید. در نهایت شدت رنگ با روش RGB اندازه گرفته شد. برای اعتبارسنجی روش ارائه شده از اسپکتروسکوپی ماورای بنفش- مرئی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده شد و در نهایت روش معرفی شده برای شناسایی مواد مخدر خانواده متامفتامین در نمونه‌های مواد مخدر ضبط شده توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و نمونه‌های بیولوژیکی ادرار و پلاسمای به دست آمده از افراد معتاد استفاده شده است. پارامترهای موثر در کارایی سیستم معرفی شده مورد بررسی قرار گرفت و بهینه سازی شد. در شرایط بهینه ارقام شایستگی برای سیستم معرفی شده به دست آمد. در نهایت نتایج نشان می دهد که این روش می‌تواند به عنوان یک روش ساده، ارزان و راحت برای شناسایی مواد مخدر خانواده متامفتامین‌ها در محل وقوع جرم توسط پلیس مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

تحت نظارت وف ایرانی