مواد روان‌گردان جدید

نویسنده

درون

چکیده

در سال 2016 لایحه قانونی مواد روان‌گردان، ممنوعه اعلام گردید، اما فهرست مذکور شامل همه مواد روان‌گردان کنونی و مواد روان‌گردان تولید شده جدید نشده بود. برخی اوقات به اشتباه آن را (محرک های مجاز) می نامیدند که هدف از آن هدایت و گسترش و نفوذ سریع این نوع از ترکیبات بود. در حال حاضر بیش از 560 نوع از مواد روان‌گردان تحت نظارت مرکز کنترل مواد مخدر و اعتیاد اروپا هستند که تنها در سال 2015، 100 عامل جدید آن شناسایی شدند. محرک ها و کانابینوئیدهای صنعتی به دلیل گستردگی زیاد آن‌ها عموماً از انواع مواد روان‌گردان صنعتی هستند که برخی اوقات برای مصرف درمانی نیز ظاهر می شوند. (برخی از افراد سودجو از این جنبه درمانی برای رسیدن به اهداف خود بهره برده اند). طبق تحقیقات جهانی مواد مخدر در سال 2016 خرید آنلاین مواد مخدر افزایش داشته است که این افزایش به طور بالقوه در پاسخ به تغیرات قوانین به وجود آمده، به گونه ای که شامل مصرف همه مواد روانگردان جدید می شد. در سال 2015 مصرف حدود 8 درصد بین افراد جوان گزارش شده است که حدود 5 درصد بالاتر از سال 2011 و البته با اشکالی نسبتاً مشابه بین جنس افراد و کشور های مختلف گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها