روش‌های نوین کشف و آنالیز قانونی مواد مخدر و روانگردان

نویسنده

درون

چکیده

چکیده:
امروزه با توجه به مبارزات گسترده و علمی ارگان های مبارز، حمل و قاچاق مواد مخدر و روانگردان نیازمند استفاده از تکنیک‌ها، شیوه‌ها و شگردهای بسیار نو و به روز می‌باشد. قاچاقچیان و سوداگران با استفاده از تکنیک‌های نوین در صددند تا مواد مخدر و روانگردان‌های تولیدی در داخل و خارج از کشور را به دست مصرف‌کنندگان و مشتریان خود برسانند. در سال های اخیر تهیه، توزیع، قاچاق و استعمال مواد مخدر به یک بلای خانمانسوز تبدیل شده و مقابله با آن یکی از اصلی ترین دغدغه های مسئولین نظام و خانواده ها به شمار می رود. علی رغم فعالیت ها و تلاش های صورت پذیرفته، متأسفانه آمارهای موجود حاکی از جوابگو نبودن اقدامات ایجابی می باشد. این می طلبد که برای مبارزه کارآمد تر با سوداگران مرگ از روش های نوین علمی استفاده گردد. مقاله حاضر با استفاد از روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی انجام شده است. این تحقیق به بررسی اجمالی روش‌های نوین کشف و آنالیز علمی مواد مخدر و روانگردان‌ها پرداخته و با تبیین بهترین شیوه‌های علمی کشف و آنالیز قانونی این مواد، در صدد است مخاطبین امر را با الگوها، تجهیزات و شیوه‌های نوین کشف و آنالیز آشنا نماید. در واقع هدف از تحقیق حاضر احصاء روش‌های به روز علمی در جهت تشخیص و آنالیز مواد مخدر و روان گردان‌ها می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد استفاده از تجهیزات و سیستم‌های علمی و روش‌های نوین در آنالیز علمی مواد مخدر و روانگردان‌ها می‌تواند تأثیر به سزایی در مبارزه با این پدیده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها