25امکان‌سنجی و طراحی مفهومی نانوحسگر مواد مخدر بر پایه مرفین

نویسنده

برون

چکیده

چکیده
زمینه: در حال حاضر روشی برای شناسایی مرفین در محیط (به‌ حالت گازی) وجود ندارد. از طرفی دسترسی به روشهای تشخیص مواد مخدر در محیط که سریع، دقیق و قابل اطمینان باشند، حائز اهمیت فراوان است. مسأله اصلی این تحقیق، دستیابی به روشی برای تشخیص ماده مخدر مرفین در محیط با دقت بالا و توانایی تشخیص در غلظت‌های پایین می‌باشد. در کار حاضر، هدف شناسایی ماده مخدر مرفین متصاعد شده در محیط در شرایط متعارفی می‌باشد.
روش شناسی: در این پژوهش، کارایی این سازوکار برای تشخیص مرفین، ابتدا با شبیه سازی‌های دینامیک مولکولی و سپس با محاسبات تغییر رسانش الکتریکی بررسی می‌شود. در گام اول جهت این بررسی این امر، به مطالعه در خصوص مرفین و خواص فیزیکی شیمیایی آن و امکان پراکنده شدن آن در محیط برای شناسایی ‌پرداخته می‌شود. همچنین جهت شناسایی مرفین در دیگر مخدرهای آلکالوئیدی شبیه مرفین، ویژگی‌های آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها: با شایع شدن تریاک این ماده به یک صنعت بزرگ و گسترده‏ی تجاری تبدیل شد و در اواخر قرن 18، دولت چین مواد مخدر را به دلیل اثرات ناخواسته و اعتیاد آور آن ممنوع کرد. بنابر آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ میلادی، بیش از ۲۲۰ میلیون در جهان مواد مخدر اعتیادآور مصرف می‏کردند
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که این حسگر برای استفاده توسط نیروهای پلیس به صورت مستقیم در شناسایی مرفین پراکنده شده در فضا می‌تواند به کار رود. سهولت استفاده و کالیبراسیون از مولفه‌های مدنظر در پروژه حاضر است. همچنین این حسگر می‌تواند به صورت غیر عامل، در مکان‌هایی نظیر گیت فرودگاهها در تعداد مورد نیاز تعبیه شود و با توجه به خروجی سیگنال الکتریکی و توانایی ادغام با آنتن‌های فرستنده، در صورت تشخیص مرفین، سیگنال از طریق آنتن برای مسئولین ارسال شود.

کلیدواژه‌ها