کروکودیل، ظهور دوباره یک داروی قدیمی

نویسنده

چکیده

کروکودیل یک نام خیابانی برای ماده افیونی نیمه سنتزی دزومرفین است. گرچه این ماده یک داروی قدیمی است، دوباره در دهه اخیر وارد عرصه مواد مخدر گردیده و سبب اثرات مضری بر روی مصرف کنندگان آن شده-
است. علیرغم این واقعیت که روسیه و سایر کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی اولین کشورهایی هستند که
دچار این آفت شدند، اخیراً کروکودیل به عنوان جانشینی برای ماده نسبتاً گران و گاهی غیر قابل دسترس هروئین
وارد اروپا و ایالات متحده آمریکا شده است. این ماده به راحتی می تواند در محیط خانه از کدئین سنتز شود و مشکلات جدی برای سلامت فرد ایجاد کند. حتی مرگ های ناشی از این امر در سراسر دنیا رخ داده است. هدف این مقاله مروری بر روی دانش موجود در مورد این ماده در ارتباط با شیمی، سنتز، داروشناسی و سم شناسی
است. موارد چاپ شده یا گزارش شده مرگ و میر و یا مسمومیت ها در ارتباط با کروکودیل و گزارش های شخصی مصرف کنندگان مرور شده است. روشهای تجزیه ای موجود برای شناسایی دزومرفین در نمونه های بیولوژیکی
و همچنین مواضع قانونی در مورد این ماده آورده شده است. این مقاله موقعیت کنونی و روند جدید روشهای تجزیه ای در زمینه آنالیز داروهای دارای سوء مصرف نوظهور را در زمینه علوم جنایی و سم شناسی بالینی مرور
می کند. دستگاهها و ابزارهای مورداستفاده برای شناسایی مواد و همچنین انواع نمونه های زیستی مورد بررسی معرفی خواهند گردید. در نهایت یک روش جدید و مطمئن ارائه می شود که امکان پایش مصرف داروهای دارای سوء مصرف جدید را بدون استفاده از نمونه های واقعی گرفته شده از انسان در یک جمعیت خاص فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها