مروری بر روش های سنتز، شناسایی و اندازه گیری داروی متیل فنیدات (ریتالین) و تبیین علل و عوامل سوءمصرف و عوارض آن در بین دانشجویان

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به بررسی اجمالی سنتز، شناسایی و روش های اندازه گیری داروی متیل فنیدات با نام تجاری ریتالین پرداخته است. سوء استفاده از این دارو یکی از معضلات مهم بهداشتی و اجتماعی در اغلب جوامع بشری
است. این معضل درجوامعی که دارای جمعیت جوان تر هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از مهم ترین گروه های جوان، دانشجویان هستند و عدم آگاهی از آثار و ویژگی های ریتالین می تواند نگران کننده بوده و ضربات سنگین و جبران-ناپذیری را تحمیل کند. بر اساس آمارهای موجود این دارو جزء داروهایی است که به
کرات به سرقت می رود. برخی از جوانان هنگام استرس و فشار درسی تحمل خود را از دست داده و متاسفانه تصور می کنند که با مصرف ریتالین می-توانند تمرکز و قدرت حافظه خود را افزایش دهند. مصرف بدون تجویز و اعتیادگونه این دارو موجب بروز تشنج، نارسایی کبد و کلیه و..... می شود. لذا آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی
این دارو جزء ضرورت ها و نیازهای جامعه جوان امروز به شمار می رود که در این مقاله سعی شده است علاوه بر
بررسی انواع روش های تهیه، شناسایی و اندازه-گیری داروی ریتالین، به اثرات فردی و عمومی و علل و عوامل
مصرف مصرف خودسرانه این دارو نیز پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها