مروری بر وضعیت ورود و سوء مصرف مواد مخدر در زندان و ارائه راهکارهای موثر مقابله ای

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به بررسی اجمالی علل و عوامل اعتیاد و راه های ورود مواد مخدر به زندانها پرداخته است و با اشاره به اثرات فردی و عمومی که اعتیاد می تواند بر جای بگذارد، مفروضاتی از قبیل تاثیر آگاهی، بیکاری، درآمد،
خانواده، در دسترس بودن مواد مخدر، مشکلات عاطفی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و محیط ناسالم اجتماعی
موجود در زندان بر اعتیاد مطرح شده است. با وجود تمام ممنوعیت ها و مراقبت ها دیده می شود که رفتارهای پر خطری چون مصرف انواع مواد مخدر تزریقی و تدخینی و مواد روانگردان، اشتراک سرنگ و ... در بین زندانیان از شیوع بالایی برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق ارائه راهکارهای عملی درعرصه مقابله با ورود و کاهش تقاضای
مواد مخدر در زندان بوده و از روش توصیفی- کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی انواع روش های ورود و علل و انگیزه ی گرایش افراد به مواد مخدر در زندان و عوامل مربوط به افزایش و شکل گیری آسیب ها، راهکارهایی قابل ارائه و اجرا در جهت اصلاح و تربیت مددجویان ارائه شود.

کلیدواژه‌ها